ขอสินเชื่อ 3 ขั้นตอน

ขอสินเชื่อง่ายๆ 3 ขั้นตอน


กลุ่มลูกค้าธุรกิจของเรา​


 

BSPLUS พร้อมให้บริการ ตามลักษณะธุรกิจของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภค ยา เสื้อผ้าวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิต วัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
ธุรกิจค้าส่ง
การขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค ผลิตผลทางการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สินค้าเฉพาะ ฯลฯ
ธุรกิจขนส่ง
แปรรูปสินค้าต่างๆ เช่น เหล็กเส้น น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน
อาหาร เสื้อผ้า วัตถุดิบทางการเกษตร การประมง ฯลฯ
ธุรกิจแปรรูป
บริษัทรับเหมาต่อเติม ตกแต่งภายใน สร้างบ้าน สร้างอาคาร
รับเหมาติดตั้งระบบ แสงสว่าง CCTV วงจรความคุมไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ธุรกิจรับเหมา

สินเชื่อธุรกิจ BS PLUS+
อนุมัติไว ให้วงเงินสูง
ไม่เช็คภาระหนี้สิน
ดอกเบี้ยต่ำสุดแค่ 0.5%

กรอกข้อมูล สมัครสินเชื่อธุรกิจ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาคุณทันที